ภาพรวมเศรษฐกิจจีนปี 2564 เติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

การเติบโตของ GDP ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 7.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะดูเป็นตัวเลขที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่สำหรับจีนแล้ว เป็นตัวเลขที่น่าผิดหวัง เมื่อดูจากค่ากลางในไตรมาสที่ 2 ที่มีตัวเลข GDP อยู่ที่ 8.2%   มีปัจจัยหลายอย่างที่บ่งบอกถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนสะสมที่น้อยลง การเติบโตของการเงินเพื่อสังคมที่น้อยลง จึงทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในปี 2564…

View More ภาพรวมเศรษฐกิจจีนปี 2564 เติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้