500 คิวต่อวัน โรงพยาบาลสิรินธร เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer

โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 และ 3 จำกัดวันละ 500 คนต่อวัน โดยสามารถเดินเข้าไปฉีด หรือ Walk in โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน ในวันที่ 17 และ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่จุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ชั้น1 ตรงข้ามเวชระเบียนอาคารบริการ

โดยมีเงื่อนไขก่อนการฉีด ดังนี้

1.ให้บริการเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่เคยได้รับ Sinovac หรือ AstraZeneca เข็ม 1 ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564

2.ให้บริการเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่เคยได้รับ Sinovac ครบทั้ง 2 เข็ม ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564

3.ประกาศจากสำนักอนามัยล่าสุด ยังไม่มีนโยบายให้ในผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-328-6900-19 ต่อ 11471, 10294 และ 17100

 

ที่มารูปภาพและข้อมูล facebook โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร