Facebook เปิด 3 ฟีเจอร์ใหม่ ขายของในกลุ่ม กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ยอดนิยม และ Live Shopping

Facebook เปิด 3 ฟีเจอร์ใหม่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งาน Facebookที่ดีขึ้น มีดังนี้

1.ร้านค้าในกลุ่ม

เพื่อให้คนในกลุ่มสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ ตัวอย่าง เช่น  กลุ่ม OctoNation เป็นกลุ่มที่ให้ความรู้เรื่องปลากหมึกเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เปิดขายสินค้าสำหรับให้คนรักปลาหมึก และนำรายได้ไปบริจาคการกุศล

 

2.กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ยอดนิยมและสั่งซื้อ

หากใครมีประสบการณ์ต้องการซื้อของอะไรสักอย่างแต่ไม่แน่ใจว่าเลือกยี่ห้อไหนดี หรือ ซื้อตัวไหนดี เลยลงโพสต์ในกลุ่ม แล้วจะมีเพื่อนๆในกลุ่มช่วยแนะนำเป็นเม้นลำดับต่อลงมาเรื่อย ด้วยเหตุนี้ Facebook เห็นถึงความสำคัญที่จะทำให้ สินค้าที่ถูกแนะนำในกลุ่ม แสดงผลและกดซื้อได้ง่ายขึ้น

 

  1. Live Shopping

Facebook กำลังทดสอบการไลฟ์แบบใหม่ ที่ Creators กับ แบรนด์ที่จ้าง สามารถไลฟ์สดขายของได้ทั้งสองเพจพร้อมกัน

 

ที่มาข้อมูล about.fb.com