รู้แล้วบอกต่อ กระทรวงการต่างประเทศประกาศรายชื่อประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยได้

ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้เป็นการเปิดประเทศที่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ ทั้งนี้

ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ เผยถึงประเทศต้นทางที่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ พร้อมวิธีการปฏิบัติหากต้องเดินทางเข้าไทย  ซึ่งประเทศที่สามารถเข้าไทยได้ทั้งหมด  46 ประเทศ รายละเอียดตามเอกสารด้าน

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailan