เอาจริง จีนควบคุมการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย

จีนต้องการลดจำนวนการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ ทั้งนี้ยังมีการเตือนว่าการทำแท้งส่งผลเสียต่อร่างกาย และเสี่ยงต่อสภาวะไม่เจริญพันธุ์ในเพศหญิง รัฐบาลจะทำการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อให้การเข้าถึงการดูแลความพร้อมก่อนมีบุตรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แสดงตัวเลขจำนวนการทำแท้งในช่วงปี 2557 ถึง 2561 เอาไว้ที่ 9.7 ล้านครั้ง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 2556 ถึง 51% ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายการผ่อนปรนการมีครอบครัวในปี 2558 ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่แสดงให้เห็นไม่ได้ชี้ชัดว่ามีการทำแท้งเพราะปัญหาสุขภาพมากน้อยขนาดไหน

 

หลังจากที่มีนโยบายการจำกัดจำนวนประชากร ปักกิ่งจะเริ่มมาตรการผ่อนคลาย และกระตุ้นให้แต่ละครอบครัวมีลูกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเดือน มิถุนายน ก็ได้มีการประกาศให้ แต่ละครอบครัวมีลูกได้ทั้งหมด 3 คน จากตอนแรกที่กำหนดไว้ 2 คน และออกนโยบายทางการเงินเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกอีกด้วย

ที่มาข้อมูล  straitstimes.com