โลกร้อนเราไม่ชอบ ชาวเอเชียจำนวนมากต่อต้านการเผาถ่านหินเพื่อช่วยภาวะโลกร้อน

ชาวเอเชียส่วนใหญ่ต้องการให้ยกเลิกการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล หันมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อจัดารกับปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่น น้ำท่วม ความหลากหลายทางชีวภาพเสื่อมโทรม และน้ำทะเลพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดเป็น 3 ปัญหาหลักที่เกิดในแถบประเทศเอเชีย

 

การสำรวจได้ถูกจัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 2 สิงหาคม 2564 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามจำนวน 610 คน จากทั้งหมด 10 ประเทศในเอเชีย ซึ่งมีอาชีพหลากหลาย เช่น นักเรียน สื่อมวลชน รัฐบาล นักธุรกิจ เป็นต้น ซึ่ง คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลจะเป็นหนทางในการแก้ปัญหาระยะยาว และพวกเขาก็คาดหวังว่ารัฐบาลจะเอาจริงในการจัดการธุรกิจต่าง ๆ ให้มีธรรมาภิบาลในเรื่องสิ่งเวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล straitstimes.com