บาหลีเล็งดึงดูดนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนัก เมินแบ็คแพ็คเกอร์

นาย Luhut Binsar Pandjaitan รัฐมนตรีประสานงานกระทรวงกิจการทางทะเล ได้เสนอให้มีการห้ามนักท่องเที่ยวประเภทแบ็คแพ็คเกอร์จากต่างประเทศเข้าเที่ยวชมบาหลี ในช่วงวันเปิดประเทศ

 

อินโดนีเซียมีแผนการเปิดประเทศให้คนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าเกาะบาหลีได้ ในขณะเดียวกันเกาะบาหลีเองก็ลดระดับการล็อคดาวน์เป็นระดับ 2 หรือ ล็อคดาวน์แค่เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจาก 19 ประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการคัดกรองฐานะของผู้เดินทางยังไม่มีความแน่ชัด

 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าบาหลีจะต้องติดตั้งแอพลิเคชั่น PeduliLindungi เพื่อใช้ติดตามและ แสกนก่อนเข้าร้านค้า และจุดท่องเที่ยว

ที่มาข้อมูล thethaiger.com