สุดล้ำ โรงพยาบาลสิงคโปร์สุดไฮเทค ใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคน

โรงพยาบาล Changi General (CGH) ของสิงคโปร์ เริ่มใช้หุ่นยนต์มากกว่า 50 ตัว แทนคน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศัลยกรรม ทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการทำกายภาพบำบัด ซึ่งหุ่นยนต์เข้ามามีส่วนช่วยงานในโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย

 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศใดในโลก พนักงาน 9 จาก 100 คน เป็นหุ่นยนต์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามการใช้หุ่นยนต์ทำงานมีส่วนให้การเข้าถึงอุตสาหกรรมสุขภาพง่ายยิ่งขึ้น และมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมีปลอดภัยที่มากกว่าในช่วงโรคระบาดอีกด้วย

 

โรคระบาดที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ได้ทำให้ความต้องการในการเข้ารับรักษาพยาบาลแบบไร้การสัมผัส และแบบทางไกลเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล  edition.cnn.com