ภาพรวมเศรษฐกิจจีนปี 2564 เติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

การเติบโตของ GDP ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 7.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะดูเป็นตัวเลขที่ดี โดยเฉพาะในช่วงที่การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก แต่สำหรับจีนแล้ว เป็นตัวเลขที่น่าผิดหวัง เมื่อดูจากค่ากลางในไตรมาสที่ 2 ที่มีตัวเลข GDP อยู่ที่ 8.2%

 

มีปัจจัยหลายอย่างที่บ่งบอกถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุนสะสมที่น้อยลง การเติบโตของการเงินเพื่อสังคมที่น้อยลง จึงทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในปี 2564 ยังไม่มั่นคง และไม่สมดุล

 

ในด้านการจัดการ COVID-19 ก็มีผลต่อเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน เพราะการ lock down และการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก

 

การฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ การที่จีนมีจำนวนประชากรมาก และการทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นั้น จำเป็นต้องมีประชากรจำนวน 83% ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 2 เข็ม ต้องยอมรับว่าการต่อสู้กับการระบาด COVID-19 ยังคงไม่จบลงง่าย ๆ อย่างแน่นอน

ที่มาข้อมูล channelnewsasia.com